fbpx

Kush

Galeria Qahili është një hapësirë ​​artistike dhe rezidencë për artistë vendor dhe ndërkombëtarë. Duke aplikuar, ju bashkangjiteni në tregimin artistik të Galeria Qahili dhe një komuniteti që ka zhvilluar koncepte ndër vite. Ne mirëpresim artistë që punojnë në çdo medium, si nga rajoni lokal ashtu edhe nga e gjithë bota. Jemi të hapur ndaj çdo ideje, koncepti, tregimi, andaj ju inkurajojmë të përdorni hapësirën dhe platformën tonë si një mundësi për të propozuar diçka të re për ju, për Galerinë Gahili dhe komunitetin.

 

Ekspozitat kolektive dhe bashkëpunimet e artistëve inkurajohen të aplikojnë, megjithatë shpenzimet e vetëm një aktiviteti do të mbulohen nga Galeria Qahili.

Mund të aplikosh për

 • Ekspozita personale dhe grupore 
 • Artistët e rinj – Studentët e vitit të fundit të Bachelor të Akademisë së Arteve ose të ngjashme, dhe studentët e masterit. 
 • Aktivitete me përfshirje shoqërore (p.sh. diskutime, bashkëpunime të tjera, performanca)

Si mund të aplikosh

 1. Aplikimet duhet të dërgohen me anë të formës ose në e-mail info@galeriaqahili.com me titull “Aplikim për aktivitet” . Duhet të dërgoni një përmbledhje të projektit (500 fjalë maksimumi) që do të realizoni në hapësirën tonë. Ju lutem, përfshini emrin e aktivitetit, emrin/at e artistëve në përmbledhje të projektit, qoftë ekspozitë personale, kolektive apo aktivitet me përfshirje shoqërore. 
 2. Bashkangjitni CV e njerëzve kryesor të përfshirë në projekt – kurator, menaxher, dhe/ose artist/ëve
 3. Për ekspozita – bashkangjitni deri në 10 foto të punimeve. Fotografitë nuk duhet të jenë më të mëdha se 2 MB.
  Për aktivitetet me përfshirje shoqërore – veçanërisht përformancë dhe bashkëpunim ju lutem bashkangjitni 
 4. Fotot duhet të emërohen me Emri_i_Ekspozitës.jpg. Ju lutem bashkangjitni përshkrim të punimeve në propozimin e juaj, dimenzionet si dhe mediumin.
  Kjo nuk vlen për aktivitetet me përfshirje shoqërore.
 5. Nuk mund të ndërrohen fotot e punimeve pasi të dorëzohen. Ky aplikim nuk ju garanton përzgjedhjen e projektit të juaj. Vendimi për përzgjedhje të projekteve nvaret vetëm nga Galeria Qahili.

Çka duhet të dërgoni

 • Përmbledhjen e projektit
 • Biografi/CV 
 • Deri në 10 punime, të cilat duhet të grupohen në një dokument PDF ose Word. – Ju lutem bashkangjitni dimenzionet, mediumin si dhe një përshkrim të shkurtër. 
 • Nëse aplikon si student, ju lutem na dërgoni vërtetim të studentit.

Afati i fundit për aplikim

 • 4 maj 2022

Kushtet dhe politikat

Të gjithë artistët nga Kosova që aplikojnë në këtë thirrje, në mënyrë automatike do t’ju përfshihet biografia në databazën e parë digjitale të artit në Kosovë – databaza.art, pavarësisht pranimit të aplikimit apo jo.

Informata të tjera

Nëse keni pytje të tjera, ju lutem shikoni faqen FAQ.

Si bëhet përzgjedhja?

Projektet përzgjedhen nga juria. Pjesë e jurisë janë artistë, kurator si dhe ekipi i Galerisë Qahili. Projektet vlerësohen nga koncepti i ekspozitës, aftësia e organizuesit për ta përcjell atë mesazh, jo nga njohjet, të arriturat e kaluara apo personaliteti. 

 

Kur?

Juria ka 3 javë kohë të vendos pas mbylljes së thirrjes për aplikim. Projektet e përzgjedhura i njoftojmë në fillim të qershorit 2022. 

Buxheti

Varësisht nga projekti, ju mund të aplikoni në njërën nga këto 3 kategori:

 • Kategoria 1 – për ekspozita personale apo grupore 
 • Kategoria 2 – studentë – viti i fundit i BA dhe student të Masterit
 • Kategoria 3 – Aktivitete me përfshirje shoqërore

Të gjitha shpenzimet për një koncept të përzgjedhur si aranzhimi, mirëmbajtja, eventi, promovimi, dizajnit, kokteji, do të mbulohen nga Galeria Qahili. 

Aranzhimi

Nëse projekti juaj është pranuar, kuratori, artisti dhe/ose menaxheri është përgjegjës për prurjen e punimeve në galeri për punimet. 

Aranzhimi i punimeve duhet të bëhet një javë para hapjes së ekspozitës. Gjatë aranzhimit do të jetë një koordinator me ju. 

Në momentin që aktiviteti përfundon, punimet dhe gjërat tjera duhet të merren brenda 7 ditëve, përndryshe ato bëhen pjesë e Galerisë Qahili.

Përgjegjësia

Dëmtimi i veprave ose kornizimi nuk është përgjiegjësi e galerisë. Ne kujdesemi për punimet e juaja, mirëpo nuk mund të marrim përgjegjësi.

Përqindja e Galerisë

Galeria Qahili i ruan të drejtat e përfaqësimit të artistit në shitje të veprave nëse ajo ndodh gjatë periudhës së ekspozimit.

Galeria merr 30% të shitjes së punimeve, nëse ajo ka ndodhur gjatë ekspozimit ose është premtuar.

Punimet do të prezentohen nga Galeria Qahili gjatë periudhës së ekspozimit, dhe punimet do të promovohen në website si dhe media sociale.

Të drejtat autoriale

Artisti i ka të gjitha të drejtat autoriale. 

Forma e aplikimit


Ekspozitë PersonaleEkspozitë KolektiveEkspozitë e StudentitAktivitete me Përfshirje Shoqërore


Subscribe for latest news!

Copyright © Galeria Qahili / Privacy Policy