fbpx

GoGo Club hulumton periudha të ndryshme të artit modern dhe bashkëkohor përmes programeve, nga kuratorë dhe ekspertë të tjerë të shquar, brenda dhe jashtë galerisë.

Ky klub mbulon një gamë të gjerë tekstesh, audio, imazhe dhe video origjinale, duke përfshirë vizita në studio dhe biseda dinamike me artistë, edukatorë, kuratorë, dizajnerë dhe të tjerë.

GoGo Club ofron një hapësirë që ndihmon në krijimin e identitetit, një mjedis unik ku krijimi është i rëndësishëm. Kjo ndihmon për të krijuar kontakte dhe për të fituar njohuri më të shumta rreth artit dhe kulturës.

Biseda me Artistë

Galeria Qahili organizon bisedime të ndryshme që do të studiojnë dhe hulumtojnë mbi botën e artit dhe karrierat e artistëve. Mysafirët e veçantë do të jenë artistët, menaxherët e artit, kuratorët, kritikët e artit, gazetarët, shkrimtarët dhe të tjerë. Këto biseda janë të hapura për të gjithë ata që kanë interes të fitojnë njohuri të reja në lidhje me botën e artit.

Edukimi për të Rritur

Ky klub ofron kurse të ndryshme si dhe punëtori. Këto aktivitete inkurajojnë nxënësit për të kuptuar, krijuar dhe shijuar artin modern dhe bashkëkohor.

Edukimi për Fëmijë

Ky klub është i veçantë andaj edhe ofron shumë aktivitete. Ajo u jep mundësi fëmijëve që të krijojnë një marrëdhënie unike me artin dhe kulturën.

Na kontaktoni për më shumë detaje.

Subscribe for latest news!

Copyright © Galeria Qahili / Privacy Policy