fbpx

Në Studio

GoGo Club

Kjo punëtori ofron aktivitete të ndryshme. Këto aktivitete inkurajojnë nxënësit për të kuptuar, krijuar dhe shijuar artin modern dhe bashkëkohor. Katër tema të ndryshme, një temë për sezonë, do të ndihmojnë të rinjtë dhe të rriturit të largohen nga rutina e tyre, prandaj të eksplorojnë kreativitetin e tyre me udhëzimet dhe këshillat e artistëve profesionistë.

Tema 1: Arti dhe Idetë
Tema 2: Arti dhe Shoqëria
Tema 3: Prapa Skenave
Tema 4: Transformimi Shoqëror

Për disa tema, koleksioni do të jetë pikë nisjeje. Kjo ofron zhvillimin e teknikave artistike dhe çon në një nivel tjetër të vlerësimit, të kuptuarit të artit si dhe krijimit.

Art shumëdisiplinor

GoGo Club

Ofron hapësirë të përsosur dhe krijon një ambient unik për të hulumtuar dhe studiuar rreth kreativitetit me udhëzime dhe këshilla të artistëve profesionistë.

Gjithashtu ofron mundësi unike për të gjetur teknikën e përsosur të artit të preferuar, si dhe stilin. Teknika të mundshme gjatë një muaji: Akrilik, Vaj, teknika e përzier, Akuarel, Kolazh, Instalacion

Vizatoni atë që shihni

GoGo Club

Merrni njohuri në lidhje me historinë e vizatimit dhe vazhdoni me elementet e saj themelore. Ky kurs ofron lloje të ndryshme të vizatimit, duke filluar nga vizatimi,  skicimi duke vazhduar në ilustrime.  Nëse jeni fillestar ju mund të filloni nga bazat e vizatimit; ose të vazhdoni në nivelin e avancuar, ku mund të përsosni aftësitë tuaja të vizatimit.

Vetëm pikturo

GoGo Club

Ai studion  gamën e plotë të pikturës: me bojra gouache, duke përdorur brushat, thikat e paletës ose rulet në materiale të ndryshme. Spontaniteti, improvizimi, gjithçka është e mundur.

Na kontaktoni për më shumë detaje.

Subscribe for latest news!

Copyright © Galeria Qahili / Privacy Policy